NorgesGruppen ASA er Norges ledende dagligvaregrossist og det syvende største selskapet i landet. Med over 1 800 dagligvarebutikker og 900 kiosker er dagligvarehandel og engrosvirksomhet selskapets hovedvirksomhet. NorgesGruppen hadde i 2015 en markedsandel på ca. 25,3% og en omsetning på 76,2 milliarder, og er dermed den desidert største aktøren innen detaljhandel. Selskapets dagligvarebutikker er fordelt over hele landet, og tilbyr mat- og drikkevarer fra et bredt spekter av både store, internasjonale leverandører og norske, lokale leverandører.

NorgesGruppen består av forretninger organisert i kjedene Meny, Kiwi, Jacob’s, Spar, Eurospar, Joker, Nærbutikken, Deli de Luca og MIX-kioskene. Ca. 60% av disse er kjøpmannseide (basert på franchising) mens resten er egeneide. Selskapet har også egne varemerker, inklusive ølmerket Seidel og lavprismerkene First Price og Eldorado. NorgesGruppen eier også store andeler i en rekke serveringskjeder, deriblant Kina Expressen, Dolly Dimple’s, Big Horn Steak House Norge og Kaffebrenneriet.

Konsernets visjon er å yte god service og tilby kvalitetsprodukter for å gi kunden en bedre hverdag. NorgesGruppens forretningsidé er å være det ledende handelsforetaket innen dagligvarer i Norge og resten av Skandinavia. Selskapets nøkkelverdier er å være ansvarlig, samarbeidsvillig og kundeorientert. Samtidig ønsker kjeden å skape verdier i det norske samfunnet, med bruk av lokale kjøpmenn og leverandører for å skape arbeidsplasser i nærmiljøet. Med effektiv varelevering sørger butikkene som tilhører NorgesGruppen for et bredt utvalg og lave kostnader for kundene.

Butikkonsepter tilknyttet Norgesgruppen

NorgesGruppen er per dags dato tilknyttet ni butikk- og kiosk-konsepter, som alle byr på tilbud for ulike kundesegmenter.

  • Kiwi: Norges nest største dagligvarekjede målt i omsetning, og størst i landet i antall butikker (608 butikker). Kiwi satser sterkest på lavprismerker som Eldorado, Fiskemannen, Unik, Fersk & Ferdig og (det aller rimeligste) First Price. Butikkjeden har faste kampanjer som bleieavtale, holdbarhetsgaranti og momskutt på frukt og grønt.
  • Meny: Norges største supermarkedkjede med 198 butikker og en omsetning på 18,2 milliarder kroner. Meny er kjent for sitt store vareutvalg, særlig innen ferskvarer og finere kolonialvarer. Butikkjeden ble kjøpt av NorgesGruppen i 2000.
  • Jacob’s: Tidligere kjent som «Centre Colosseum». Jacob’s er NorgesGruppens eksklusive delikatesseforretning med knappe to butikker som begge ligger i Oslo (Jacob’s på Holtet og Jacob’s Majorstuen). Kjeden satser på ferskvarer og tilbyr også catering.
  • SPAR: En nederlandsk butikkjede med 263 norske avdelinger. SPAR er NorgesGruppens profilkjede, og tilbyr et bredt utvalg brød og bakervarer, ferskvarer, frukt og grønt og lokale varer. Butikkens slagord er «SPAR, alltid tilbud på noe godt!».
  • EUROSPAR: EUROSPAR er SPAR-kjedens supermarkeder, som tilbyr et større og bedre utvalg innen ferskvarer, frukt og grønt. I Norge er det per dags dato 33 EUROSPAR-butikker.
  • Joker: Joker er nest størst blant norske dagligvarekjeder, kun slått av Kiwi, når det gjelder antall butikker. Per dags dato er det 452 Joker-butikker spredt over Norge. Joker fokuserer på nærbutikksegmentet og satser særlig på et stort utvalg ferske bakervarer.
  • Nærbutikken: Mindre lokalbutikker som driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, NorgesGruppens største profilhus. Butikkjeden har over 160 lokalbutikker i Norge og finnes stort sett i bygder og mindre samfunn.
  • Deli de Luca: En norsk servicehandelskjede med 32 butikker fordelt over norske byer og tettsteder (Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Trondheim, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Lillehammer). Deli de Luca sine butikker er en krysning av delikatesseforretning og kiosk, og serverer varer fra både internasjonale og lokale leverandører. Deli de Luca har en urban profil og satser stort på varm og sunn mat, og står dermed som en motpol til hurtigmatkjeder.
  • MIX-kioskene: MIX er en norsk servicehandelkjede som består av 420 profilerte og 200 uprofilerte utsalgssteder. Kjeden har en markedsandel på 45%. Konseptet er å regne som en storkioskkjede, og byr på både vanlig kioskvirksomhet og filmutleie (MIX Scene 1). MIX har en omsetning på 6,3 milliarder kroner.