Felleskjøpet er et forbrukersamvirke som består av tre uavhengige, bondeeide selskap i ulike geografiske områder, med hovedkontor på Lillestrøm. Selskapets største produktområder er kraftfôr, korn, gjødsel, såvarer, maskinvarer, forbruksartikler til landbruket og faglig kompetanse, og Felleskjøpet er dermed den viktigste leverandøren av produkter til det norske landbruket, og den største kjøperen av norsk korn. Hos Felleskjøpet kan du også finne dagligvarer som brød og bakevarer, samt utstyr til parkanlegg og kjæledyr.

Virksomheten har som hovedmål å forbedre medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, via innkjøp, distribusjon og salg av driftsmidler, foredling og levering av tjenester og forbruksartikler til landbruket. Felleskjøpet sin hjertesak er å gjøre livet bedre for den norske bonden, og samvirket ønsket å bidra til bærekraftig og lokal matproduksjon. Klima og miljø står sentralt i Felleskjøpets konsernpolitikk.

Samvirket har over 50 000 medlemmer og til sammen 1 735 ansatte. De 105 butikkene til Felleskjøpet er spredt over hele landet, stort sett utenfor byområdene, og retter seg i all hovedsak til bønder. Felleskjøpet har også 61 verksteder og 55 kornmottak, og hadde i 2008 en samlet omsetning på 12,97 milliarder kroner.

Samfunnsansvar og miljø

Samfunnsansvar er en sentral verdi hos Felleskjøpet, som ønsker å være en bevisst aktør på markedet. I hovedsak gjelder dette ansvar for medlemmene men også omgivelsene, og Felleskjøpet har som mål å bidra til etisk forvaltning og bærekraftig utvikling av det norske landbruket.

Felleskjøpet innser at matproduksjon alltid vil være en balansegang mellom utbytte og hensyn til miljøpåvirkning, og jobber kontinuerlig for å drive landbruk som ikke går ut over næringens eget produksjonsgrunnlag. Samvirkets fem hovedområder i sin etiske policy er klima og miljø, antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og leverandører.

Vareutvalg

Felleskjøpet er Norges største leverandør av landbruksprodukter, og forhandler i et bredt utvalg produkter innen gjerdemateriell, verneutstyr, drivstoff, skog og ved, tilhengere, verktøy og brensel.

Ved siden av disse produktene kan du også finne en rekke forbrukervarer hos Felleskjøpet, som tilbyr et stort sortiment av leker, produkter til hus og hage, hygieneprodukter og dekor. Butikken har også en stor avdeling med produkter til mindre kjæledyr, som vitaminpulver, tørrfôr og katteleker.

Felleskjøpets varer er tilgjengelige både i butikk og på nett.

Historikk

Felleskjøpet sine røtter går tilbake til 1896, da flere og flere bønder rundt i landet allierte seg i såkalte landhusholdningsselskaper. Målet med disse samvirkene var i all hovedsak å gå til felles innkjøp av landbruksprodukter og driftsmidler. Dette samarbeidet baserte seg på samvirkefilosofien som vokste frem i siste halvdel av 1800-tallet, etterhvert som at landbruket ble mer og mer modernisert. Tanken var at felles innkjøp gir bedre innkjøp og bedre økonomi for hver eneste bonde.

Mens Felleskjøpet som vi kjenner det i dag er én landsdekkende virksomhet, var samvirket delt opp i selvstendige regionale avdelinger inntil relativt nylig. Landhusholdningsselskabernes Fællesindkjøbsforening etablerte seg først på Østlandet med Kai Møller som initiativtaker. Etter kort tid byttet foreningen navn til Felleskjøpet, og avdelinger på Vestlandet og i Trondheims-regionen blir stiftet rundt år 1900. 20 år skal gå før Troms Felleskjøp stiftes, men siden går utviklingen raskt og flere og flere bønder blir medlemmer.

Lenge fungerte de ulike avdelingene selvstendig, men etterhvert så bøndene en større verdi i å slå sammen de ulike regionene. I 1974 fusjonerte Felleskjøpet Trondheim og Troms Felleskjøp seg og i 1999 slo Felleskjøpet Østlandet og Felleskjøpet Vestlandet seg sammen og etablerte Felleskjøpet Øst Vest. Et år senere slo sistnevnte seg sammen med Møre Felleskjøp, uten at dette medførte et navnebytte.

I 2003 kjøpte Felleskjøpet Øst Vest Norgesmøllene og deretter Mesterbakeren, som en nysatsing på matmel og bakerivirksomhet.

I 2007 fusjonerer Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest til Felleskjøpet Agri, og i 2015 blir også Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal en del av Agri.