Coop NKL (Norges Kooperative Landsforening) er et norsk samvirkelag som driver 1 150 dagligvarebutikker fordelt over seks ulike kjedekonsepter: Obs, Coop Prix, Matkroken, Extra, Coop Marked og Coop Mega. Ved siden av dagligvarer driver også Coop 134 byggevarehus.

Coop er et forbrukersamvirke, og eies derfor av kundene sine gjennom medlemsskap i ett av totalt 97 norske samvirkelag. Per i dag har Coop 1,5 millioner medeiere og er Norges nest største dagligvareaktør.

I 2002 fusjonerte Coop NKL med de to andre skandinaviske kooperative forbundene (det svenske Kooperativa Förbundet og den danske Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) til selskapet Coop Norden AB. Coop Norden har sitt hovedkvarter i Stockholm og eierskapet fordeles ulikt over de tre selskapene, hvor Coop NKL eier 20%. Selskapet er Nordens største dagligvarevirksomhet med 64 000 ansatte og 5 millioner medlemmer fordelt på omtrent 3000 butikker.

Coop Norge

Coop Norge er et datterselskap av Coop Norden og er ansvarlig for grossist- og logistikkvirksomheten samt administrering av kjedene. Oppgavene består blant annet av innkjøp, vareforsyning, kjededrift og markedsføring. Gjennom Coop Norge Industri (Coop Norge Kaffe, Røra Fabrikker og Gomanbakeriene) produserer dette selskapet også sine egne merkevarer som selges i de landsdekkende Coop-butikkene.

Coop Norge arbeider også for å skape og bevare trygge fellesverdier for Coop-kjeden, slik at de ulike samvirkelagene drives til det beste for medlemmene. Dermed kan Coop Norge gripe inn i de ulike samvirkelagenes drift for å sørge for at de drives med formål om å tilby medlemmene varer og tjenester av god kvalitet til konkurransedyktige priser.

Medlemskap

Alle kan bli medlem i et samvirkelag og dermed ha rett til medbestemmelse. Ved å kjøpe en andel til kr. 300 i et samvirkelag. Som medlem mottar du et kjøpeutbytte som baserer seg på en prosentsats av siste års kjøp.

Coop satser sterkt på økologi, helse og sunn mat til faste reduserte priser for medlemmene sine. Dessuten mottar du andre fordeler i form av spesialtilbud og rabatter hos eksterne aktører, som f.eks. Riksteateret og Zalando. Medlemsfordelene er i stadig utvikling, og per i dag kan du også kjøpe forsikring til voksne og barn via Coop. Coop samarbeider også med en rekke forskjellige hotellpartnere i Norge og Sverige, og som Coop-medlem kan du overnatte for sterkt reduserte priser.

Som medlem i Coop er du medeier og er med på å styre virksomheten gjennom aktiv deltagelse. Derfor har du også sjansen til å bli tillitsvalgt og dermed ha et eget ansvar overfor andre medlemmer. Som tillitsvalgt mottar du kursing og kompetanse for å fylle vervet, og per i dag finnes det ca. 4000 tillitsvalgte medlemmer i Norge.

Butikker og vareutvalg

Coop driver i dag over tusen dagligvarebutikker innen seks ulike kjedekonsepter.

  • Coop Obs! er en stormarkedkjede som ledes av Knut Wellerop. Obs! har per i dag 31 butikker i Norge, med beliggenhet i urbane strøk. Dette er et hypermarked hvor du som regel finner varer fra flere bransjer i samme bygg.
  • Coop Mega er et supermarked som spesialiserer seg i ferskvarer innen kjøtt og fisk, og butikkens slagord er «Et hav av fristelser». Kjeden er den største i Coop-samvirket, og du finner den i de fleste norske byer og tettsteder.
  • Coop Prix er en lavpriskjede som ledes av Øyvind Krohn. Butikkens slagord er «Gule priser = Lave priser», og i dag finnes det nesten 300 Coop Prix-butikker over hele landet.
  • Coop Marked er en kjede bestående av 360 små nærbutikker som som regel ligger utenfor sentrumsstrøk. Butikkene er landhandelbesøk og har kun de mest nødvendige dagligvarene. Kjedens slagord er «Godt vi har hverandre».
  • Extra er et supermarked-konsept som ledes av kjededirektør Håvard Jensen. Butikkene selger ferskvarer og faghandelvarer, med fokus på lave priser og godt utvalg.
  • Matkroken er en nærbutikkjede som tilbyr gourmetmat, gatekjøkkenmat og ferskvarer.